Beloningsbeleid

Alle leden leden van het bestuur en werkers van VEG Bribi werken op vrijwillige basis. Er is geen sprake van bezoldiging/ loon of commissies. Voor externe sprekers, die geen onderdeel zijn van VEG Bribi of Bribi ministries international wordt doorgaans wel een gift gegeven.

Inkomsten

De enige inkomstenbron voor de gemeente bestaat uit giften van gemeenteleden en (online of fysieke) bezoekers.

Aftrekposten

Aftrekposten van VEG Bribi bestaan uit:

  • Huur, g/w/l/ (zo mogelijk weer per september/ oktober 2021)
  • Externe sprekers
  • Zendingswerk / gemeentefolders / flyers
  • Bijbelstudiemateriaal, kinderwerkmateriaal en jongerenwerkmateriaal
  • Apparatuur
  • Abonnementen (Zoom, hosting website)
  • Lief en leed (gift bij huwelijk, – verjaardag, – geboorte, – ziekte, – overlijden etc.)
  • Eten en drinken voor leden en bezoekers tijdens samenkomsten en evenementen

Financiële balans

De totale inkomsten over 2020 waren € 31.985,- De totale uitgaven € 35.810,-. Een financieel jaarverslag word later nog op deze site geplaatst.

Vanaf april 2020 was, na het tijdelijk stoppen van de fysieke samenkomsten i.v.m. COVID -19 maatregelen, sprake van een negatieve financiële balans (ongeveer €4000,- meer uitgaves dan inkomsten). Vanaf februari 2021 is gekozen de huur van het kerkgebouw aan de Baltimoreplein te Almere tijdelijk stop te zetten. Sindsdien is weer sprake van een positieve balans (in de periode maart tot juli (heden) ongeveer €8000,- meer inkomsten dan uitgaven. De inkomsten worden momenteel gespaard om, wanneer de situatie omtrent COVID het toelaat, onkosten te kunnen betalen voor een nieuw eigen gebouw en meubels/ apparatuur.

Eigen vermogen

Er is sprake van eigen vermogen (ongeveer €13.000,- per juli 2021). Het gespaarde geld zal, wanneer omstandigheden rondom COVID het toelaten, worden geïnvesteerd in het nieuwe kerkgebouw en meubels/ apparatuur. Mocht het voortbestaan van kerkgemeenschap Bribi onverhoopt worden beëindigd, dan zal het vermogen worden gedoneerd aan een of meerdere stichtingen met Christelijke- evangelische signatuur.

Financieel jaarverslag

Hieronder staat het financieel jaarverslag van VEG Bribi over het jaar 2021: