De VEG Bribi heeft de visie om Flevoland te bereiken met het Evangelie van onze Here Jezus Christus, in de ruimste betekenis van het woord.

De gemeente tracht haar visie te verwezenlijken door die handelingen te verrichten en die activiteiten te ontplooien, die ruim verband houden met haar visie of daartoe bevorderlijk (kunnen) zijn. Deze zijn o.a. gemeentestichting, leiderschapsontwikkeling, discipelschap, pastorale hulp, evangelisatie en zending, bijbels onderricht, christelijk sociale, educatieve en maatschappelijke projecten.