Zondagdienst
Elke zondagmorgen komen we als gemeente (digitaal) bij elkaar om 10.00u. De dienst is opgebouwd uit lofprijs en aanbidding, prediking uit Gods woord en gebed. Na de samenkomst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten (en samen koffie/thee te drinken).

Kinderdienst
Elke maand hebben de kinderen hun eigen dienst. Door middel van muziek, gebed, het lezen van Bijbelse verhalen maar ook kleuren, tekenen, knutselen, spel en toneel wordt stil gestaan bij wie God is en wie God voor de kinderen wil zijn.

De Tafel des Heren
Eens per maand en wel op de eerste zondag van de maand wordt gezamenlijk de Tafel des Heren gevierd. Daarin bedenken we dat de Here Jezus voor ons Zijn leven heeft gegeven en is opgestaan uit de dood. Door geloof in Hem hebben wij vergeving van zonden ontvangen en toegang tot God de Vader gekregen.

Bijbelstudie & Bidstond
De wekelijkse bidstonden worden gehouden op dinsdagavond van 20.00u tot 21.00u. Wekelijks wordt er Bijbelstudie gehouden op woensdagavond van 20:00u tot 22:00u.

Evangelisatie
Meermalen per jaar worden evangelisaties georganiseerd in Almere.

Conferenties
Meermalen per jaar worden conferenties georganiseerd waarin met Bijbels onderwijs verschillende thema’s worden uitgewerkt voor persoonlijke groei.

Pastorale gesprekken
Op indicatie kunnen pastorale gesprekken plaatsvinden aan huis of in de gemeente. 

Gemeentekamp
Een maal per jaar wordt een gemeente kamp georganiseerd, dit doen we afwisselend alleen als gemeente of samen met andere gemeenten.

U kunt onze kerkelijke samenkomsten online bij wonen via Zoom. Wilt u de link ontvangen, stuur ons een privébericht met uw e-mailadres dan krijgt u een email met een link naar de online bijeenkomst en een uitgebreide instructie voor het gebruik van Zoom.