Zondagsdienst
Elke zondagmorgen komen we als gemeente bij elkaar om 10.00u. De dienst is opgebouwd uit lofprijs en aanbidding, de prediking uit Gods woord en gebed. Na de samenkomst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen koffie/thee te drinken.

Kinderdienst
Elke zondagmorgen hebben de kinderen na de lofprijzing en aanbidding hun eigen programma. Door middel van muziek, gebed, het lezen van Bijbelse verhalen maar ook kleuren, tekenen, knutselen, spel en toneel wordt stil gestaan bij wie God is en wie God voor de kinderen wil zijn.

Bijbelstudie
Wekelijks wordt er Bijbelstudie gehouden op vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:30 uur. De Bijbelstudie wordt ingeleid door een bidstond.

De Tafel des Heren
Eens per maand en wel op de eerste zondag van de maand wordt gezamenlijk de Tafel des Heren gevierd. Daarin bedenken we dat de Here Jezus voor ons Zijn leven heeft gegeven en is opgestaan uit de dood. Door geloof in Hem hebben wij vergeving van zonden ontvangen en toegang tot God de Vader gekregen.

Evangelisatie
Meermalen per jaar worden evangelisaties georganiseerd in Almere.

Conferenties
Meermalen per jaar worden conferenties georganiseerd waarin met Bijbels onderwijs verschillende thema’s worden uitgewerkt voor persoonlijke groei.

Pastorale gesprekken
Op indicatie kunnen pastorale gesprekken plaatsvinden aan huis of in de gemeente. 

Gemeentekamp
Een maal per jaar wordt een gemeente kamp georganiseerd, dit doen we afwisselend alleen met de gemeente Bribi of samen met andere gemeenten.