Apostel Irma Gimith-Woerdings is de grondlegger van Bribi Ministries Internatonal. Begin jaren ’70 van de vorige eeuw hoorde zuster Irma in Suriname voor het eerst een radioprogramma van de gemeente Stromen van Kracht. Het programma heette ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht’. De uitzending van het radioprogramma sprak zuster Irma heel erg aan. Na een paar maanden besloot zij om naar de kerk te gaan. Haar eerste kennismaking met de gemeente ‘Stromen van Kracht’ ervoer ze als angstaanjagend. Er kwam in de dienst een moment, waarop gevraagd werd of mensen hun leven aan Jezus wilden geven.

Zuster Irma ging toen naar voren en gaf haar leven aan de Heer. Sinds die dag bleef zijn nooit meer weg van de samenkomsten. Zuster Irma werd in 1972 gedoopt, een paar jaren daarna werd ze gedoopt in de Heilige Geest. Zuster Irma was in deze periode een alleenstaande moeder van zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Niet lang na haar bekering maakte de Heer aan zuster Irma duidelijk dat zij in Albina moest beginnen met een werk voor Hem. Ze besloot toen in 1975 naar Albina te gaan voor een oriëntatie. Drie jaar later, in 1987, verhuisde zuster Irma met haar toen driejarige dochter Rachna naar Albina. Het leven op Albina was niet makkelijk, zuster Irma was een alleenstaande vrouw en soms was er geen eten in huis. De plaatselijke bevolking keer neer op haar omdat ze een alleenstaande vrouw was. Zij ging met de situatie met de Heer en vroeg of Hij haar een christenman wou geven, waarmee zij zou mogen trouwen. De man moest een vader zijn van kinderen, het liefst meisjes. De Heer zei toen tegen haar dat Hij het gebed zou verhoren en dat zij in december zou trouwen. De man zou een vader zijn van dochters. Een paar weken na de revolutie van februari 1980 leerde Irma, Ernst Gimith, die sinds de jaren ’50 op Albina woonde, kennen. Ernest was vader van zes dochters. Ze trouwden precies zoals de Heer had gezegd op 24 december 1980. Begin jaren tachtig begon de gemeente Bribi in Albina en zuster Irma werd de voorganger van de gemeente. De naam ‘Bribi’ werd door broeder Ernest bedacht, het is een Surinaams woord, wat geloof betekent. Op 21 augustus 1986 werd de stichting Bribi officieel opgericht. De voor de gemeente gekozen naam werd nu formeel bevestigd. De Binnenlandse oorlog was ondertussen al begonnen en God waarschuwde de bevolking via zuster Irma dat de oorlog in alle hevigheid zou losbarsten en dat ze moesten vertrekken voor hun eigen veiligheid. Niet iedereen kon zich vinden in de boodschap die zuster Irma had doorgegeven. Nauwelijks twee dagen na haar vertrek vielen de mannen van Jungle Commando op 11 november 1986 Albina aan. Alles gebeurde precies zoals de Here tot zuster Irma had gesproken.

Een deel van gelovigen die gevlucht waren vanwege de oorlog ging naar Paramaribo, een ander deel naar Frans Guyana en weer anderen naar andere delen van het land. De gelovigen die naar Paramaribo en omgeving waren gekomen, moesten dringend een plaats vinden om samen te komen. De kleine groep die was overgebleven, kon in een woonkamer bidstonden houden. Later werden er diensten gehouden aan de Vredeslustweg, een zijstraat van de Indira Ghandiweg n het district Wanica. De groep begon heel klein en groeide geleidelijk aan. Toen de woonkamer te klein werd voor de diensten, verhuisde de gemeente naar de Recreatiezaal van Hanna’s Lust. Al spoedig werd ook deze ruimt te klein. De gemeente verhuisde toen naar een pand aan de Indira Ghandiweg 393. De gemeenteleden waren zeer actief in evangelisatie, waardoor er nieuwe leden naar de gemeente kwamen. Er waren in de gemeente duidelijk wonderen en tekenen zichtbaar. De gemeente had zich gevestigd in Wanica en breidde zich uit naar andere delen van het land. Onder leiding van broeder Ernest Gimith werden er samenkomsten gehouden aan de Gravenstraat in het gebouw van het Surinaams Bijbel Genootschap.

De gemeente moest op gegeven moment verhuizen. De eigenaar van het gebouw aan de Indira Ghandiweg gaf de gemeente te kennen dat hij het gebouw nodig had. De gemeente verhuisde naar Ocer, het Ontspanningscentrum Eerste Rijweg, het partijcentrum van de Nationale Democratische Partij. Vanwege het feit dat ze alleen op de zondag diensten konden houden, moest de gemeente uitkijken naar een ander ruimte. De gemeente verhuisde van OCER naar het gebouw van ‘Wees Paraat’. De diensten aan de Weidestraat werden goed bezocht, waardoor de ruimte al snel te klein werd. De gemeente verhuisde naar het voormalig bioscoop ‘Star’ (1993-2003). In december 2003 verhuisde de Gemeente naar de bovenverdieping van het gebouw van Home Shopping & Delivery Service (HSDS) aan de Wagenwegstraat 65. In 2006 verhuisde de Gemeente naar het gebouw van de Basispartij voor Vernieuwing en Democratie (BVD). De Gemeente maakte sinds haar begin in Wanica en Paramaribo altijd gebruik van huurpanden. Echter waren er momenten waarbij er gekeken werd naar de mogelijkheid om een eigen gebouw op te zetten. Zuster Irma vroeg de Heer om het volgende: ‘Heer geef mij iemand die mij het geld voor het gebouw in handen zal geven of iemand die zal zeggen: de Heer heeft me op het hart gelegd om een kerkgebouw voor u op te zetten’. De Heer antwoordde door het tweede verzoek in te willigen. Iemand vroeg of hij een kerkgebouw voor de gemeente mocht opzetten. Na de Heer een tijdje geraadpleegd te hebben, werd het geschenk uit handen van de Heer aangenomen. Het nieuwe gemeente gebouw werd in mei 2010 feestelijk ingewijd. Eén van de belangrijke lessen die volgend zuster Irma geleerd kan worden uit de vele verhuizingen van Bribi is volharding.

Uitbreiding van Bribi Ministries

De gemeente Bribi stichtte daarna een aantal dochtergemeentes. Daarnaast waren er verschillende zelfstandige gemeenten, die zich aansloten bij Bribi. Hierdoor had de gemeente dochtergemeenten en gemeenten die werden ondersteund door Bribi -de zogenaamde ‘covering gemeenten’- op verschillende plaatsen in het land. In Suriname zijn er dochter en covering gemeenten te Albina, Bigi Poika, Cabendadorp, Haglanding, Hanna’slust, Molenpad, Nieuwe Grond, Santodorp, Section en Washabo. Daarnaast zijn er twee dochtergemeenten te Saint Laurent, Frankrijk, een te Kourou, Frans Guyana, een te Brooklyn, Amerika en een in Almere, Nederland. De gemeenten werden voornamelijk gesticht na gehouden evangelisatiecampagnes.